Danland

Jævnfør Klintens historie har centret helt siden midt i halvfjerdserne været markedsført som et Danland Feriecenter, og som nævnt står Danland for udlejning af ca. 75% af lejlighederne, ligesom E/F Klinten har udlejet receptionsområdet m.v. til Danland, så de kan servicere lejerne på bedste vis.

Udvalgte bestyrelsesmedlemmer afholder sammen med viceværten, Danlands centerchef og restauratøren 2 gange om året møde om” dagligdagen” på centret med henblik på at optimere udlejningen og brugen af centret.