Forsikring

E/F Klinten har indgået forsikringsaftale med Almindelig Brand, omfattende
Bygningsforsikring incl huslejetab, bestyrelsesansvar og retshjælp
Løsøreforsikring incl. driftstab
Ansvars-forsikring

Et overblik over dækningerne kan man læse i vedlagte oversigt.

Det bemærkes, at løsøre i lejlighederne er med i forsikringen, når det gælder brand, tyveri, vandskade og driftstab, dog med et maksimum i den enkelte lejlighed på 200.000.
Det er således normalt ikke nødvendigt for den enkelte at tegne forsikring herfor, ligesom de der har lejeaftale med Danland er dækket af Danlands tryghedsforsikring.

Skader bedes i første omgang drøftet med vicevært Svend Erik Rasmussen, som så koordinerer det videre forløb med forsikringsselskabet. For Danlands Tryghedsforsikring drøftes sagen dog med Danlands centerchef.