Klintens historie
Øst for Fåborg lå engang en kystrestaurant med herlige lokaler til byens borgere.
Ad langelinje vandrede man ud til stranden og efter badet indtog man kaffen, serveret af smokingklædte tjenere.

Op gennem 1930èrne var stedet også vært ved de begyndende musikarrangementer, der senere gik over til egentlige jazzballer, der i slutningen af 1960`erne blev til legendariske rock-baller.
Mange lokale fandt på Klinten deres senere tilkomne, og stedet var, længe efter det blev lukket, omgærdet af herlige historier.
Billedet her til højre er fra 1931 og giver et fint indtryk af stedets oprindelige betydning for Købstadens borgere.

Engang i begyndelsen af 1970`erne blev stedet nedrevet, og man begyndte at overveje, hvad der skulle opføres på denne helt unikke grund mod vandet.
Alle var enige om, at stedet skulle bevare sin relation til byen og fortsat være tilgængelig for borgerne – mange mente at her skulle være et alderdomshjem – men heldigvis enedes man om at sige ja til Dansk Totalentreprise, som opførte Feriehotel Klinten og indgik samarbejdsaftale med Danland om at administrere udlejningen af ferielejlighederne.

Dronningen deltog i åbningen af feriehotellet i 1977, og nedenfor er et referat fra planlægningsmødet af dette samt et billede af en ung dronning og prins.

I 1981 blev lejlighederne solgt til enkeltpersoner, og de pågældende blev derved pligtige medlemmer af Ejerlejlighedsforeningen Klinten (E/F Klinten), mens centret fortsat fungerede som feriehotel med Danland som udlejningsansvarlig frem til 2001, hvor ”hotellet” blev omdannet til, at hver enkelt lejlighed er en ”Ferielejlighed”.
Rigtig mange af ejerlejlighedsejerne indgik samarbejdsaftale med Danland om udlejningen, og i dag står Danland for udlejning af ca. 75 % af lejlighederne.

I forbindelse med omdannelsen i 2001 blev centerbygningen skilt ud, hvor E/F Klinten kom til at eje poolområdet og receptionsområdet, mens nogle lejlighedsejere dannede et K/S, som købte restaurationsdelen af centerbygningen.

Trods sin alder fremstår feriecentret i dag vel vedligeholdt og velbesøgt til glæde for både gæster og ejere, og centret er bl.a. af Danlands kunder blevet kåret som det bedste af Danlands 31 feriecentre ved seneste kåring for 2015.