Vedtægter for

Ejerlejlighedsforeningen Klinten

Det skal noteres, at ifølge vedtægternes § 14 stk 5 er det ikke tilladt den enkelte ejerlejlighedsejer at opsætte bl.a. markiser.
På generalforsamling d. 2/5 2009 blev det imidlertid besluttet at tillade opsætning af markiser på 2. sal og i blok E, forudsat vejledningen i husordenen er opfyldt.
Denne lille ændring af vedtægterne er ikke blevet tinglyst, men anses alligevel at være gældende.